Aktuálně o stavebním spoření, úvěrech a obavách ze splácení

Stavební spoření patří k velmi populárním spořicím produktů. Nejen na něj, ale i na další možnosti půjček a úvěrů se zaměřila agentura STEM/MARK v průzkumu, jehož výsledky přinášíme. Bylo nahlédnuto také na to, jak dopady finanční krize ovlivňují míru spoření a použití úspor. 

V průzkumu v březnu 2009 byl dotázán reprezentativní vzorek 1008 obyvatel ČR starších 15 let a bylo zjištěno, že stavební spoření má v této skupině 46 % populace. I když podíl klientů stavebních spořitelen dosahuje téměř poloviny populace, nepatří úvěry ze stavebního spoření mezi úvěry, jimiž jsou Češi zatíženi nejčastěji. Podíl populace zavázané ke splácení úvěru nebo půjčky dosahuje 31 %. Nejvíce, 10 % respondentů splácí bezúčelovou hotovostní půjčku. Spotřebitelské úvěry jsou hned na druhém místě s 9% podílem v populaci. Leasing, hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření má shodně 5 % Čechů.

Úvěry s sebou nesou i rizika v podobě neschopnosti splácet své finanční závazky. Z pohledu drobných klientů, tj. populace v tomto průzkumu, registrujeme 9 % respondentů s úvěrem, kteří uvedli drobné (6 %) nebo značné problémy (3 %) se splácením svých závazků. Na druhou stranu je alarmující, že 59 % respondentů s úvěrem nebo půjčkou pociťuje obavy ze schopnosti splácet své závazky a pouze 32 % tyto obavy nemá.

Zájem o úvěry nebo půjčky za poslední půlrok deklarovalo 14 % respondentů. Z nich polovina nakonec od svého záměru ustoupila a půjčku či úvěr si v průběhu posledního půl roku vzalo nově 7 % populace. Ti, co si nevzali půjčku, to neudělali nejčastěji proto, že to pro ně nebylo tak aktuální a mohli si dovolit ještě počkat. Dalšími důvody ale byly obavy ze ztráty zaměstnání, finanční krize, obava ze schopnosti splácet a také vysoké úroky. Největší zájem byl o spotřebitelské úvěry a půjčky, které si za poslední půlrok vzalo shodně 3 % respondentů a smlouvu o úvěru ze stavebního spoření, o hypotéce nebo leasingu uzavřelo nově 0,5 %, resp. 0,6 % populace.

S dopady finanční krize a očekáváním vývoje ekonomické situace souvisí nejen ochota ke spoření, ale i použití úspor. K tomu tématu bylo zjištěno, že již 12 % respondentů v průběhu posledních dvou měsíců použilo své úspory v souvislosti s dopady finanční krize. V nakládání s volnou finanční hotovostí se ke spoření veškeré volné hotovosti nebo alespoň její většiny přiklánělo letos v březnu 66 % populace, zatímco v únoru tato míra dosahovala 62 %. Značí to odpovědnější přístup k zajištění v budoucnosti. Stále více myslíme na zadní vrátka – a pokud to je možné, vytváříme finanční rezervy pro případ neočekávaných výdajů.

Shrnutí roku 2008 – Úvěrové obchody byly z hlediska objemu rekordní, 73,6 mld. Kč. Poskytnuto bylo 144 907 úvěrů. Průměrná výše úvěru přesáhla 508 tisíc korun. – Z celkového počtu úvěrů připadá 45 % (tj. 65 032) na rekonstrukce a modernizace bydlení. – Od roku 2004 narůstá počet uzavíraných smluv. Uzavřeno bylo 705 463 smluv a u dalších 335 571 byla navýšena cílová částka. – Poměr salda úvěrů k celkovým vkladům vzrostl o 10,1 procentního bodu na 56,7 %. – Stavební spoření zvolilo 72 % klientů, kteří se rozhodli půjčit si peníze na bydlení.
ZDROJ: AČSS

Autor: Kamil Kunc STEM/MARK