Jaké prostředky jsou účastníkovi vyplaceny v případě výpovědi smlouvy o stavebním spoření po uplynutí vázací doby?

V případě výpovědi smlouvy po uplynutí tzv. vázací lhůty (5 případně 6 let) od uzavření smlouvy má účastník nárok na vyplacení uspořené částky (vkladů, úroků z vkladů, úroků ze záloh státních podpor) a státní podpory za skutečnou dobu spoření. S veškerými prostředky lze po 5 případně 6 letech libovolně nakládat.