Na co lze použít překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření?

Překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření může být stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem stavebního spoření využit pouze na financování bytových potřeb účastníka na území České republiky ve smyslu § 6 zákona o stavebním spoření č. 96/1993 Sb., v platném znění.

Detailně viz slovník pojmů – bytové potřeby