Doba spoření

Je první a nutnou fází stavebního spoření, po níž může, avšak nemusí následovat druhá fáze, úvěrová. Po tuto dobu účastník ukládá peněžní prostředky na vkladový účet stavebního spoření, stavební spořitelna uspořenou částku úročí a jsou připisovány zálohy státní podpory, pokud jsou splněny zákonné podmínky nároku. Délka doby spoření není omezena.

U smluv uzavřených do 31. 12. 2003:

Doba spoření začíná dnem uzavření smlouvy o stavebním spoření a končí poskytnutím úvěru nebo vyplacením uspořené částky, státní podpory a úroků z nich nebo zánikem právnické osoby jako účastníka.

U smluv uzavřených od 1. 1. 2004:

Doba spoření začíná dnem uzavření smlouvy o stavebním spoření a končí dnem uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, nejdříve však uplynutím čekací doby stanovené všeobecnými obchodními podmínkami stavební spořitelny (nikdy kratší než 24 měsíců od počátku doby spoření), nebo vyplacením zůstatku účtu stavebního spoření účastníka, nejpozději však dnem ukončení smlouvy o stavebním spoření, nebo zánikem právnické osoby jako účastníka.