Fyzická osoba

„Jedná se o každého člověka; ten je od svého početí, narodí-li se následně živý, až do své smrti či prohlášení za mrtvého pravomocným rozhodnutím soudu způsobilý mít práva a povinnosti.“