Jistina

Výše poskytnutého překlenovacího úvěru či úvěru ze stavebního spoření, která je uvedena v úvěrové smlouvě a z níž jsou účastníkem jako dlužníkem placeny úroky stavební spořitelně jako věřiteli.