Kolaudační řízení

Správní řízení, při němž stavební úřad zkoumá, zda skutečné provedení stavby odpovídá předložené stavebně technické dokumentaci ověřené ve stavebním řízení stavebním úřadem a zda byly splněny podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení.