Objem úvěrů

Udává výši finančních prostředků poskytnutých formou úvěrů stavební spořitelnou klientům.