Ohlášení stavebnímu úřadu

Úkon, který je třeba dle stavebního zákona provést u drobných staveb a stavebních úprav, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby, nemění se způsob užívání a neohrožují se zájmy společnosti. Jedná se zejména o udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, požární bezpečnost stavby, její vzhled nebo životní prostředí, a všechny udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.