Právnická osoba

Právnickou osobou je subjekt, o němž tak stanoví zákon. Je nositelem práv a povinností a svým jednáním je způsobilá nabývat práva a zavazovat se k povinnostem.