Přejímatel dluhu

Osoba, která se dohodne s dlužníkem, že přejímá jeho dluh nastoupí jako dlužník na jeho místo, jestliže k tomu dá věřitel souhlas.