Příslušenství pohledávky

Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. Příslušenstvím pohledávky není smluvní pokuta.