Rozestavěná stavba

Rozestavěnou stavbou se rozumí stavba, která ještě nebyla zkolaudována. Okamžikem kdy je patrné stavebně technické uspořádání jejího prvního nadzemního podlaží se stává samostatným předmětem práv a může být zapsána do katastru nemovitostí.