Zajištění

Právní nástroj, který zvyšuje jistotu stavební spořitelny, že její pohledávka bude uspokojena. Nejpoužívanějšími prostředky zajištění jsou zástavní práva, ručení, vinkulace pojistného plnění, životní pojištění, zajišťovací směnka apod.