Hypotéka na tepelné čerpadlo, fotovoltaiku a další prostředky ke snížení nákladů na energie

Investice do nemovitosti typu pořízené tepelného čerpadla, zateplení nemovitosti, výměna oken, pořízení fotovoltaického zařízení je možné financovat skrze účelový hypoteční úvěr , případně úvěr ze stavebního spoření.

Bez ohledu na to, pro který typ úvěru se rozhodnete, finanční instituce po vás bude vyžadovat dokumenty prokazující účelovost vynaložených prostředků, tj.:

  • rozpočet stavebních prací, případně smlouvu o dílo se stavební firmou,
  • daňové doklady prokazující nákup stavebních materiálů, tepelného čerpadla, fotovoltaiky.

Pokud se rozhodnete pro hypoteční úvěr, je třeba vzít v potaz povinnost dát bance do zástavy nemovitost, což s sebou nese tyto povinnosti:

  • zhotovení odhadu budoucí zástavní hodnoty nemovitosti, tj. hodnoty po dokončení stavebních prací,
  • uzavření smlouvy o pojištění nemovitosti s následnou vinkulací ve prospěch banky
  • po dokončení investic zhotovení protokolu o stavu stavby, v rámci kterého je prokázáno, že peníze z úvěru byly skutečně použity na modernizaci nemovitosti.

V případě stavebního spoření lze získat úvěr v řádu vyšších stovek tisíc korun bez zajištění. Pokud však částka žádaného úvěru přesáhne maximální hranici úvěru bez zajištění, i stavební spořitelna bude vyžadovat zástavu nemovitost, čímž žadateli vznikají výše uvedené povinnosti.

Pokud budete investice do snížení energetické náročnosti vaší nemovitosti financovat z úvěru jen zčásti, finanční instituce bude vyžadovat informace, z jakých zdrojů budete financovat rozdíl mezi celkovými investicemi a čerpanou výší úvěru, zde se může jednat např. o: dotace od státu, vlastní úspory, jiný úvěr.

Dále, stavební spořitelna i hypoteční banka budou po žadateli vyžadovat informace týkající se:

  • výše, struktury a stability příjmů
  • pravidelných závazků vůči jiným finančním institucím, např. měsíční splátky spotřebitelských úvěrů, jiných úvěru ze stavebního spoření apod.,
  • rodinných poměrů (nutné pro výpočet životního minima).

Zároveň, jak stavební spořitelny, tak hypoteční banky umí proplatit investice do nemovitosti i zpětně, tj. požádat můžete o úvěr na proplacení prostředků investovaných do nemovitosti v uplynulých cca 24 měsících.

Autor: Petr Rozkošný