Mohou cizinci využívat stavební spoření v ČR?

Stavební spoření představuje způsob, jak si vytvořit finanční rezervu. Mohou ho v Česku využívat také cizinci? Za jakých podmínek?

Mohou cizinci získat stavební spoření?

Uzavření stavebního spoření cizincem je rovněž možné. Do konce roku 2003 platilo, že se účastníkem stavebního spoření mohla stát ta fyzická osoba, která disponovala na území ČR trvalým pobytem a současně jí příslušný orgán přidělil rodné číslo. Pokud dotyčný splnil tyto podmínky, vyvstal mu současně i nárok na státní podporu.

To se od roku 2004 změnilo a došlo k rozvolnění pravidel, a to díky novele zákona o stavebním spoření.

Účastníkem stavebního spoření se dle ní již stává jakákoliv fyzická osoba. Má-li jako občan EU povolen na území ČR pobyt a vydáno rodné číslo, má nárok i na státní podporu. V případě cizinců pocházejících ze zemí mimo EU obdobně platí, že nárok na státní podporu jim vzniká, pokud mají na území ČR trvalý pobyt a příslušný orgán jim přidělil rodné číslo.

Stavební spoření v praxi

Znamená to tedy, že jakýkoli cizinec si v Česku může zařídit stavební spoření a již jen nárok na státní podporu se řídí výše uvedenými pravidly.
Konkrétně v loňském roce činila výše státního příspěvku 2 000 Kč. Chce-li majitel účtu využít tuto možnost, musí si nicméně na stavební spoření vložit alespoň 20 000 Kč za rok. Pokud tak neučiní, bude mu naspořená částka úročena pouze příslušnou úrokovou sazbou.
Pokud si cizinec trvalý pobyt zruší , může mu nicméně též být v souladu s platnými ustanoveními podpora odebrána. V případě, že by došlo k jakkoli sporné situaci, mají cizinci možnost se obrátit na Českou národní banku, která plní funkci dozorčího orgánu nad bankovním trhem.
Nutné je v praxi především dbát na to, že spořitelny velmi často vypovídají starší smlouvy, které bývají lépe úročeny.

Jak vybrat vhodné stavební spoření

Především je nutné se řídit výší úrokové sazby. Aktuálně (8/2021) se výše úrokových sazeb pohybuje v rozpětí 0,5 až 1 %.
To vzhledem k průměrné roční míře inflace za rok 2020, která činila 3,2 %, není nijak atraktivní. O něco zajímavější činí státní spoření právě až přiznaná státní podpora, rozhodně se proto vyplatí o ni usilovat.
Dále je nutné se seznámit detailněji s podmínkami spoření. Vždy je nutné počítat s tzv. vázací dobou, která trvá 6 let. Pokud byste chtěli před uplynutím této lhůty spoření vypovědět, ztrácíte nárok právě na státní podporu. Navíc vám může spořitelna naúčtovat poplatek dle aktuálně platného sazebníku.
Vybrat si část prostředků ze stavebního spoření většinou nelze, smlouva se musí ukončit. Pokud však tak učiníte po uplynutí vázací doby, obvykle není výpověď nijak zpoplatněna. Všechny tuzemské stavební spořitelny také uplatňují výpovědní lhůtu v délce 3 měsíců. Poté vám budou naspořené prostředky převedeny na zvolený účet.

Autor: LER Studio