Možnosti spoření pro nejmenší

Pohled na děti vyvolává v člověku přirozenou potřebu jejich ochrany. Takový zvlášť silný pocit se pak pojí především s jedním z nejvýznamnějších životních milníků, jímž je narození dítěte. Malému pokračovateli chcete dát ve všech směrech zcela logicky to nejlepší, a uspokojit tak co nejvíce jeho fyzických i duševních potřeb. Přemýšleli jste však nad tím, co se pro zářnou budoucnost vaší ratolesti dá podniknout v oblasti financí?

Jelikož mezi množstvím disponibilních finančních prostředků a úrovní životního standardu existuje přímá úměra, nejspíše na naši otázku odpovíte, že nejlepší cestou je uspořit potomkovi nějaký finanční obnos. Začátky samostatného „dospěláckého“ života mnohdy nebývají jednoduché a s danou odpovědí tedy nelze než plně souhlasit. Pomyslnou alfou a omegou všech střádacích strategií ovšem zůstává, jaké metody a postupy zvolit, aby střadatele či obdarovaného odměnily v okamžiku výběru co nejvyšším zhodnocením. Jaké možnosti trh nabízí?

Vynecháme-li prehistorický způsob spoření zvaný „pod matraci“ (jež vlastně trhem neprochází a taktéž nemá šanci pokrýt ani inflaci), nabízejí se potenciálním zájemcům dva rozdílné směry rozmnožování finančních prostředků. Prvním z nich je investování, které bývá zastoupeno převážně investicemi do podílových fondů, druhým směrem je poněkud všedněji znějící spoření, disponující však širokým portfoliem různých typů produktů. A právě spořicími produkty, jež jsou určené pro střádání finančních prostředků pro děti, se budeme dnes zabývat.

Běžné účty NE!

Než se pustíme do charakteristik jednotlivých typů produktů, začneme drobným varováním. Spousta rodičů dětem zakládá v jejich poměrně raném věku běžný účet. Je-li jeho jediným účelem seznámení potomka s principem příjmů a výdajů či fungováním elektronického bankovnictví, pak prokáže běžný účet tu nejlepší službu. Potíž nastává tehdy, nahrazuje-li běžný účet některý ze spořicích produktů. Ne že by spoření na něm snad nebylo technické možné – žádná banka vám tento záměr rozmlouvat nebude –, problémem však je jeho obvykle nízké (většinou nulové) úročení. Finanční domy vám u jeho dětské varianty sice nejspíše nabídnou jisté výhody v podobě například nulových poplatků či pásmového úročení, vězte však, že dlouhodobé svěření úspor určených budoucí generaci si zaslouží zcela jiné úročení.

Jaké výhodnější možnosti zhodnocování peněžních prostředků jsou tedy zodpovědným rodičům či příbuzným k dispozici? Mezi nejrozšířenější typy spořicích produktů pro děti se řadí následující finanční služby: spořicí účty, termínované vklady, vkladní knížky, stavební spoření, doplňkové penzijní spoření.

Spořicí účty

Patří vzhledem k možnosti neomezeného nakládání s uloženými prostředky k nejoblíbenějším produktům. Lákavá je na nich především eventualita okamžitého výběru vkladu (či jeho části) bez jakýchkoliv překážek či případných sankcí. Tato snadná dosažitelnost uspořených financí pochopitelně oslovuje značné množství spořitelů, avšak na druhou stranu – je právě dostupnost skutečně tím nejdůležitějším faktorem, když plánujete dítěti spořit až do jeho plnoletosti?

Snadný přístup k úsporám na spořicích účtech bývá vykoupen velmi nízkým úročením. To navíc nemívá po celou dobu uložení konstantní hodnotu, ale odvíjí se od aktuální situace na finančním trhu. Výše zhodnocení ke dni výběru se proto nedá předem odhadnout. Zvolíte-li si tak pro svého nezletilého člena rodiny spoření touto formou, při výběru se zaměřte na nabídky, které garantují vstupní výši úroku alespoň po určitou dobu či u kterých má pásmové úročení vzestupný charakter.

Termínované vklady

Přestože se svou konstrukcí řadí do stejné skupiny finančních produktů jako spořicí účty, v parametrech dostupnosti a úročení jsou jejich přesným opakem. U termínovaných vkladů se setkáte s takzvanou vázací dobou – tedy předem stanoveným časovým úsekem, po jehož dobu nebudete moci se svými úsporami (bez sankcí) disponovat. Nevýhoda časové indispozice je však odměněna vyšším zhodnocením. Banky totiž právě formou výhodnějšího úročení oceňují, když dopředu vědí, jak dlouhou dobu budou vaše finance spravovat.

Na seznam kladů tohoto produktu lze dále připsat i časté fixní úročení po celou dobu uložení nebo rostoucí výši úroku ve vztahu jak k výši vloženého obnosu, tak délce vázací doby. Vyhlédli jste si nabídku, která splňuje vaše představy, ale maximální délka uložení vkladu činí pouze pět let? Nevadí. Většinu termínovaných vkladů lze sjednat jako účty revolvingové, na nichž dochází k automatickému obnovení vkladu, a spoření prostředků pro vaše nejmenší tak může pokračovat dál.

Vkladní knížky

Také si po přečtení podnadpisu říkáte, že tento produkt je symbolem minulosti a dnes již určitě není na trhu? Právě vkladní knížky jsou učebnicovým příkladem toho, že pokud na sebe v dnešní době daný produkt neupozorňuje reklamou, jako by ani neexistoval. I bez komerce však vkladní knížky přežily a v portfoliích finančních ústavů jsou dokonce k dispozici v několika variantách. Vybrat si můžete například vkladní knížku s výpovědní lhůtou, bez výpovědní lhůty, vkladní knížku výherní či v případě určení nezletilým střadatelům vkladní knížku dětskou. Ta navíc obvykle slibuje vyšší úročení nebo připsání bonusových částek při dosažení určitého věku dítěte.

A jak tento produkt vlastně funguje? Podobně jako kterýkoliv spořicí účet. V případě zájmu o jeho založení stačí navštívit příslušnou instituci a o knížku požádat. Kromě jejího vystavení k ní bude založen i účet, na němž budou uloženy peníze a kam se také budou připisovat úroky. Rozdíl oproti moderně (online) spravovaným produktům je ten, že jednotlivé transakce jsou bankéři zapisovány i do fyzické podoby vystavené knížky. Tato tradiční forma spoření oslovuje zejména starší generace (prarodiče), kteří před darováním virtuálních peněz často dávají přednost jejich hmotné podobě.

Stavební spoření

Je specifickým druhem spořicího produktu, původně pocházejícím z Anglie, jehož primárním účelem bylo střádání úspor k následnému řešení tehdejších bytových potřeb. K použití prostředků na financování výstavby, rekonstrukce nebo jiné stavební úpravy nemovitosti jeho název přímo vybízí, avšak nenechte se zmást – účel využití naspořených prostředků není u stavebního spoření nijak omezen, a vy tak můžete se svými úsporami nakládat libovolným způsobem.

Stavební spoření se těší mezi věřiteli značné oblibě, a to především díky své vysoké výnosnosti. Proč je vždy výhodnější než například spořicí účet? Za možným lákavým zhodnocením stojí hned dvě složky: úrok z dosud naspořené částky a státní podpora. Ta se odvíjí od částky, jakou klient měsíčně spoří. Abyste dosáhli na maximální výši státního příspěvku, jež činí dva tisíce korun ročně, je třeba na účet stavebního spoření uložit minimálně dvacet tisíc korun za rok. Když se k této štědré, dvoutisícové podpoře od státu připočítá úroková sazba, která se u většiny spořitelen pohybuje kolem 1 %, dostáváme se ke skutečně atraktivnímu výsledku.

Které další informace o tomto produktu byste měli znát? Především to, že podmínkou získání státního příspěvku je minimálně šestileté trvání smlouvy a také že při sjednání spoření vás nemine jednorázový poplatek za uzavření smlouvy. Ten se většinou pohybuje kolem 1 % z cílové částky. Mnozí poskytovatelé navíc k poplatku za uzavření smlouvy přidávají i poplatek za vedení vkladového účtu, dosahující až několika stovek korun ročně.

Doplňkové penzijní spoření

Představit si své ještě ani ne náctileté potomky v důchodovém věku chce notnou dávku fantazie. Nicméně i tato situace jednou nastane a budoucí generace penzistů, již mají starobní důchody značně nejisté, určitě nějaký ten uspořený obnos přivítá s nadšením. Aby stát podpořil takovou individuální zodpovědnost a nezávislost na sociálním systému, zvýhodňuje i tuto formu spoření státní podporou. Kolik musíte své ratolesti měsíčně nejméně spořit, abyste na podporu „dosáhli“? Jedná se o částku alespoň 300 korun měsíčně. Maximální výše státního příspěvku potom činí 2760 korun ročně, avšak pro její získání by musela měsíční úložka překročit hranici 1000 korun. Porovnáme-li tak maximální výše státních podpor u stavebního spoření, a právě zmiňovaného spoření penzijního, jednoznačným vítězem se stává penzijní spoření.

Máte obavy uložit do banky, spořitelny či družstevní záložny větší částku peněz z důvodu, abyste o ně v případě insolvence dané společnosti nepřišli? Tímto rizikem se znepokojovat vůbec nemusíte. Vklady na spořicích účtech, termínovaných vkladech, vkladních knížkách i stavebním spoření jsou ze zákona automaticky pojištěny.