Prodražily se vám stavební práce? Chybějící peníze snadno získáte skrz úvěr ze stavebního spoření

Náklady spojené se stavebními pracemi či stavebním materiálem jsou běžným účelem úvěru ze stavebního spoření. Můžete si přitom vybrat, jestli úvěrem budete financovat další investice do nemovitosti, nebo si necháte proplatit již ty realizované. Nezáleží přitom na tom, jestli žádáte o řádný úvěr ze stavebního spoření či překlenovací úvěr.

V rámci tzv. zpětného proplacení lze skrze úvěr ze stavebního spoření získat peníze oproti daňovým dokladům vystaveným v minulosti, tj. stavební spořitelna vám nebude půjčovat na další stavební práce, ale proplatí vám již uskutečněné práce. Na co takto získané peníze použijete, je přitom na vás, stavební spořitelně využití nijak nedokládáte. Stavební spořitelna stejně tek nezkoumá, z jakých zdrojů jste tyto stavební práce financovali, důležité jsou pro ni skutečně „pouze“ doklady prokazující realizaci samotných investic do nemovitosti.

Pokud se prostřednictvím úvěru ze stavebního spoření rozhodnete financovat další investice od nemovitosti, stavební spořitelna již bude vyžadovat doložení účelu využití půjčených prostředků, tj. doklady za stavební práce, doklady za stavební materiál. Požádat lze i o úvěr kombinující více účelů

Pro kterou z výše uvedených možností se rozhodnete nijak neovlivňuje úrokovou sazbu, maximální splatnost úvěru či maximální výši úvěru, požadavky na zajištění úvěru (ručitel, nemovitost), tj. v porovnání se spotřebitelským úvěrem stále získáváte tyto výhody:

  • výrazně delší splatnost,
  • nižší úroková sazba,
  • vyšší maximální částka úvěru,
  • s ohledem na výše uvedené také nižší splátky úvěru.

Stejně tak, v obou případech po vás stavební spořitelna bude vyžadovat:

  • doložení příjmů,
  • výpis z bankovního registru klientských informací,
  • odhad ceny nemovitosti v případě, že u úvěru budete ručit nemovitostí.

Samozřejmě, rozhodnout se můžete i pro kombinaci výše uvedených účelů, tj. podat žádost o úvěr, kdy účelem části tohoto úvěru bude zpětné proplacení již investovaných prostředků s tím, že zbytek použijete na další investice.