Velký úspěch českého stavebního spoření – prezidentem EFBS byl zvolen Jan Jeníček

Praha 20. října – Současný 1. místopředseda prezidia AČSS Jan Jeníček uspěl také ve volbách do vedení Evropského sdružení stavebních spořitelen (EFBS). Povede vlivný evropský subjekt, jenž zastupuje téměř 50 stavebních spořitelen z 12 zemí a celkově 40 milionů smluv, na kterých je uloženo přes 202 miliardy eur.

Podle tajemníka AČSS Jiřího Šedivého je to potvrzení, že české stavební spoření hraje v rámci celého sektoru velmi důležitou úlohu. „EFBS zastupuje sektor na evropské úrovni především při jednáních s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a dalšími unijními institucemi. Vést celé sdružení je velmi prestižní záležitostí,“ říká Jiří Šedivý přímo z kongresu EFBS v Budapešti.

Jan Jeníček je od roku 2007 předsedou představenstva Raiffeisen stavební spořitelny. Ještě o sedm let déle je členem jejího představenstva. „Zvolení prezidentem EFBS vnímám jako ocenění své dlouholeté práce v sektoru stavebních spořitelen, ale současně také ocenění rozvoje stavebního spoření v Česku. Z pozice prezidenta bych rád přispěl k tomu, aby se v Evropě i nadále rozvíjela myšlenka poctivého financování bytových potřeb, jakým je právě stavební spoření,“ uvádí Jan Jeníček.

Ve funkci nahradil Herberta Pfeiffera, který byl prezidentem EFBS posledních téměř devět let. Doposud sdružení vedli vždy zástupci německy mluvících zemí. „Chci především poděkovat svému předchůdci Herbertu Pfeifferovi za dosavadní práci, kterou vnímám ze všeho nejvíce jako závazek,“ říká Jan Jeníček.

Herbert Pfeiffer sehrál významnou roli především po vypuknutí finanční krize v roce 2009. Právě sektor stavebního spoření tehdy „držel“ v zemích, kde působí, stavební trh. Postavil se snahám o unifikaci přístupu EU k sektoru bydlení podle anglosaského vzoru. Stejně tak se vymezil vůči snahám o převedení peněz ze sektoru bydlení do produktů kapitálových trhů.

Evropské sdružení stavebních spořitelen bylo založeno v roce 1962 (efbs.org). Podporuje ideu bydlení ve vlastní nemovitosti. Od roku 1993 je výkonným ředitelem Andreas J. Zehnder. Prezidium tvoří vedle Jeníčka i viceprezidenti Uwe Körbi (Německo) a Josef Schmidinger (Rakousko).

Z hlediska počtu smluv zůstává největší zemí stavebního spoření Německo, které eviduje téměř 30 milionů smluv ve fázi spoření. Následuje Rakousko (4,9 mil.) a Česká republika (3,5 mil.). Milión smluv je na Slovensku a méně v Rumunsku, Maďarsku i Chorvatsku.

bankovnipoplat­ky.com