Víte, jak vám může stavební spořitelna změnit poplatky?

Bankovní poplatky jsou neoblíbené a týká se to i stavebních spořitelen. I ty zvyšují poplatky za své služby, i když v jejich případě je změna poplatků regulována zákonem.

S každou změnou sazebníku poplatků se nevyhnutelně objeví řada otázek. Smí stavební spořitelna měnit poplatky? A za jakých podmínek? Poplatky stavebních spořitelen jsou totiž na rozdíl od ostatních bank regulovány. Stavební spořitelna nemůže poplatky měnit podle okamžité potřeby.

Poplatky reguluje zákon o stavebním spoření

Od roku 2005 obsahuje zákon o stavebním spoření důležitý odstavec, který omezuje změny některých poplatků stavebních spořitelen:

§ 5 odst. 11
Smlouva musí obsahovat do ukončení doby spoření, nejdéle po dobu 6 let ode dne jejího uzavření, výši úplaty nebo způsob stanovení výše úplaty za vedení účtu stavebního spoření, zřízeného a vedeného k přijímání vkladu účastníka, a za služby nezbytně související s vedením tohoto účtu, přičemž způsob stanovení výše úplaty nesmí být závislý jen na vůli stavební spořitelny. Nezbytně souvisejícími službami s vedením účtu podle věty první jsou takové služby, jejichž poskytování ukládá stavební spořitelně obecně závazný právní předpis, nebo takové služby, jejichž poskytnutí nemůže účastník, který řádně plní závazky ze smlouvy, odmítnout bez toho, aby to pro něj mělo nepříznivý následek znamenající ztrátu nároku na státní podporu.

Cílem tohoto ustanovení má chránit klienty stavebních spořitelen před zvyšováním poplatků v prvních šesti letech spoření. U jiné banky můžeme na nepřiměřené zvýšení poplatků reagovat ukončením smlouvy. U stavební spořitelny je to složitější, protože při ukončení smlouvy před uplynutím šestileté vázací lhůty bychom ztratili státní podporu. Proto jsou poplatky pro tuto skupinu klientů regulovány. Odstavec je hodně obsáhlý, proto ho postupně rozeberme.

Kterých poplatků se regulace týká?

Především se regulace netýká všech poplatků, ale jen těch, kterým se běžný klient nemůže vyhnout při běžném spoření u stavební spořitelny. Obvykle to znamená poplatek za vedení účtu, případně poplatek za výpis z účtu, který si některé stavební spořitelny účtují. Netýká se tedy poplatků, které jsou spojen s mimořádným nebo neobvyklým požadavkem klienta, jako je například vystavení duplikátu výpisu z účtu a podobně.

Regulace se netýká ani úvěrových účtů. Poplatky na účtu úvěru ze stavebního spoření regulaci nepodléhají, a to ani během šesti let od uzavření smlouvy. Pokud uzavřeme smlouvu o překlenovacím úvěru, pak nám po určitou dobu běží současně dva účty: účet stavebního spoření a účet překlenovacího úvěru. V takové situaci jsou poplatky na účtu stavebního spoření zákonem omezeny, ale poplatky na účtu překlenovacího úvěru takovou ochranu nemají.

Poplatky jsou omezeny pouze po dobu prvních šesti let spoření

Regulace je omezena pouze na prvních šest let spoření. To vychází z předpokladu, že právě po tuto dubu jsou klienti stavebních spořitelen v nevýhodné situaci. Pokud by na zvýšení poplatků reagovali ukončením smlouvy, ztratili by nárok na státní podporu.

Stavební spořitelna musí říci předem, jak bude poplatky měnit

A nyní ke klíčové části odstavce o regulaci poplatků: jak může stavební spořitelna poplatky měnit? Zákon zde říká, že pokud chce stavební spořitelna regulované poplatky změnit, musí ve smlouvě o stavebním spoření uvést, jakým způsobem bude nová výše poplatků stanovena. A co je důležité – způsob stanovení poplatku nesmí záviset pouze na vůli stavební spořitelny.
Ve smlouvě o stavebním spoření tedy může být například uvedeno, že stavební spořitelna může zvyšovat poplatek za vedení účtu každý rok o jednu korunu. Nebo o deset korun. Nebo o tisíc korun. Všechny uvedené varianty jsou možné. Smysl je v tom, že si můžeme předem udělat představu o tom, jaké budou (nebo mohou být) poplatky konkrétní stavební spořitelny v budoucnosti a podle toho si vybrat, která stavební spořitelna nám nabídne nejlepší podmínky.

Jak to vypadá v praxi?

Všechny stavební spořitelny mají ve svých smlouvách ujednání o možné změně poplatků. Způsoby jejich stanovení se však vzájemně liší, podrobnější porovnání je téma pro samostatný článek. Obvykle si však sjednávají možnost navýšit poplatek o pevně stanovené procento, nebo o inflaci.

Obě možnosti, jak pevné procento, tak i inflace, odpovídají ustanovení textu zákona. V případě inflace sice nevíme, jak bude v příštích letech vysoká a možnou výši poplatku tak lze pouze odhadnout, ale existuje závazný limit, který není závislý na rozhodnutí stavební spořitelny.

Autor: Petr Kielar